Interview met David Degroote in vakblad ‘Ondernemers’ …