Hervorming woonfiscaliteit: Vlaamse regering schept klaarheid!

Hervorming woonfiscaliteit: Vlaamse regering schept klaarheid!

 

Wil u nog profiteren van de woonbonus? Koop dan nu bij ons vóór 15 november …

WOONBONUS – HERVORMING VLAAMS GEWEST
De hervorming van de woonfiscaliteit zorgt voor veel onzekerheid. De Vlaamse Regering heeft daarom een uitgebreide mededeling gepubliceerd op haar website.  Het Vlaams Regeerakkoord 2019-2024 voorziet binnen de woonfiscaliteit in een tax shift van het fiscaal voordeel van het hebben van een woning naar het verwerven ervan. Concreet houdt dit in dat vanaf 1 januari 2020:
• de woonbonus uitdooft;
• de verkooprechten op de aankoop van een enige, eigen woning verlaagd worden naar 6% (5% bij een ingrijpende energetische renovatie).
Er heerst veel onzekerheid omtrent de inwerkingtreding van deze maatregelen. De Vlaamse Regering heeft daarom een uitgebreide mededeling gepubliceerd op haar website. Deze kunt u raadplegen via https://is.gd/mKGxTl