Over Vastgoedgroep Degroote

Projectgrond gezocht voor vastgoedontwikkeling

  • Aan elkaar grenzende percelen bouwgrond van verschillende eigenaars.
  • Leegstaande fabriekspanden of sites die gesloopt mogen worden.
  • Braakliggende gronden of percelen.
  • Bouwgronden of afbraakpanden met een potentieel om minimum 50 units (5000 m² vloeroppervlakte) te realiseren.
  • Bij voorkeur aan de Belgische kust of in de provincies Oost- en West-Vlaanderen.

 

Komt uw projectgrond of onroerend goed in aanmerking?

Om uw projectgrond of eigendom succesvol te verkopen, doorloopt u met onze vastgoedadviseur vier stappen.

  1. Studie en analyse haalbaarheid

We onderzoeken de mogelijkheden tot (her)ontwikkelen van uw eigendom. Dit kan gaan over een braakliggend terrein, een af te breken of te renoveren gebouw of de ontwikkeling van een ruimer gebied waarvan uw eigendom deel uitmaakt. Alle stedenbouwkundige, technische en juridische opties worden zorgvuldig bekeken. Zo maken we een correcte schatting van de waarde van uw eigendom.

  1. Prijsbepaling vastgoedproject

Zijn de resultaten van de studie positief, dan krijgt u een voorstel met een correcte prijs.

  1. Officiële overeenkomst

Indien na de eerste stap blijkt dat uw eigendom in aanmerking komt voor een (her)ontwikkeling en wij elkaar kunnen tegemoetkomen in de prijs, worden afspraken vastgelegd in een overeenkomst, desgewenst in samenspraak met een uw jurist of notaris. Wij staan open voor verschillende vormen van samenwerking. (aankoop van uw eigendom, opstalrecht, ruil, …)

  1. Projectontwikkeling

Nadat de overeenkomst getekend is, begint de ontwikkeling van de projectgrond. In samenwerking met ervaren architecten en studiepartners werken wij het project in detail uit om de vereiste omgevingsvergunningen te bekomen.

Het is onze visie om het bouwen van onze projecten in eigen handen te nemen. Wij beschikken over een uitgebreid netwerk van aannemers en onderaannemers die wij dagdagelijks en rechtstreeks aansturen. Zo houden wij vat op het bouwproces en de kwaliteit ervan.

Waarom zou u de projectontwikkeling toevertrouwen aan Vastgoed Degroote? Voor deze talrijke voordelen.

Contacteer ons

Heeft u als eigenaar of makelaar projectgrond te koop? Laat ons samen uw project verkennen.

Projectgrond verkopen voor de juiste prijs