Over Vastgoedgroep Degroote

Projectgrond gezocht voor vastgoedontwikkeling

Welke bouw- en projectgronden kopen wij aan?

We richten ons zowel op hoogbouw als laagbouw; nieuwbouwprojecten voor appartementen, alsook stadsontwikkelingsprojecten of meer landelijk gelegen ontwikkelingsprojecten.

Daarom zoeken wij:

  • Aan elkaar grenzende percelen bouwgrond van verschillende eigenaars.
  • Leegstaande fabriekspanden of sites die gesloopt mogen worden.
  • Braakliggende gronden of percelen.
  • Bouwgronden of afbraakpanden met een potentieel om minimum 50 units (5000 m² vloeroppervlakte) te realiseren.
  • Bij voorkeur aan de Belgische kust of in de provincies Oost- en West-Vlaanderen.

Prijs voor uw projectgrond

Wij voorzien in 2022 en 2023 een aankoopbudget van 60 miljoen euro en kunnen snel en discreet beslissen dankzij de korte communicatiekanalen in ons 100% familiebedrijf.

Levert projectontwikkeling een meerwaarde op bij verkoop?

Hiervoor moeten we de waarde kennen van uw onroerend goed in de huidige toestand.  We schatten eerst uw projectgrond- of site en in combinatie met een kort marktonderzoek kunnen we daarna de mogelijke meerwaarde in detail voor u berekenen.

Komt uw projectgrond of onroerend goed in aanmerking voor verkoop?

Contacteer ons

Heeft u als eigenaar of makelaar gronden die in aanmerking komen?

 

Seaflower

Waarom zou u de projectontwikkeling toevertrouwen aan Vastgoedgroep Degroote?

Uw project of eigendom aan Vastgoed Degroote aanbieden bezorgt u deze voordelen.

Altijd een correcte prijs

We erkennen de waarde van bouwgrond. Wij bieden u dan ook een correcte prijs voor uw eigendom. Dankzij onze relaties met de bevoegde overheden, notarissen, landmeters en andere betrokken partijen kunnen we de verkoop snel doorlopen.

Persoonlijke aanpak en discretie

Een eigendom verkopen betekent een grote stap voor u. Daar gaan wij respectvol mee om. Hoe? Door nauwgezet advies te geven en de complexe procedures correct en professioneel uit te leggen én samen aan te pakken.

Ontzorgen van administratie

Ons team heeft meer dan 40 jaar ervaring met de ontwikkeling van gronden. We loodsen u door alle administratieve formaliteiten en u krijgt correct financieel, juridisch en technisch advies. Bij onverwachte of complexe situaties, zoals bodemverontreiniging of archeologisch onderzoek, kan u op onze expertise rekenen.

Financiële zekerheid

U werkt met een solvabel en sterk bedrijf: zo krijgt u tijdig uw geld en loopt daarbij geen enkel risico.

Oog voor de buurt

Uw eigendom krijgt een mooie nieuwe invulling, met residenties die in harmonie zijn met de omgeving en een positieve uitstraling hebben op de buurt.

Samenwerkingsmogelijkheden

Wij staan open voor verschillende vormen van samenwerking:

  • De meest voor de hand liggende is een “aankoop”, waarbij de grondoverdracht (en de betaling) plaatsvindt bij notariële akte, na het bekomen van de vergunning.
  • Het is tevens mogelijk dat een recht van opstal wordt verleend aan Vastgoed Degroote, dat het voorwerp zal uitmaken van een notariële akte. In een samenwerking op basis van een recht van opstal gaat de grondeigenaar mee tijdens het uitvoeringstraject, dit is na het bekomen van de nodige vergunningen. De grondeigenaar behoudt de grond, de opstallen zijn eigendom van Vastgoedgroep Degroote; samen wordt een commercieel traject uitgezet. Deze formule levert financieel een mooi resultaat op voor u als eigenaar.
  • Een ander alternatief is “ruilpromotie” en wordt heel specifiek uitgewerkt op basis van het project in kwestie en de specifieke wensen van de eigenaar waarbij de eigenaar in ruil voor het geven van het opstalrecht een goed (appartement, woning, …) kan verwerven.

Contacteer ons

Heeft u als eigenaar of makelaar projectgrond te koop? Laat ons samen uw project verkennen.