Over Vastgoedgroep Degroote

 

Onderhandse verkoopsovereenkomst of compromis tekenen

Wanneer u beslist om een nieuwbouwappartement aan te kopen in één van onze residenties, wordt voorafgaand aan de notariële akte een onderhandse verkoopovereenkomst (compromis) en een technisch lastenboek ondertekend. Dit gebeurt bij ons op kantoor.

In deze overeenkomst verbindt u zich als koper, om voor een welbepaalde vaste prijs (verkoopovereenkomst) en een welbepaalde afwerking (technisch lastenboek), tot aankoop. In de compromis worden ook de betalingsvoorwaarden gestipuleerd.

De aankoopprijs van een nieuwbouwappartement wordt steeds onderverdeeld in een som voor de grondwaarde (prijs van de grond) en een som voor de constructiewaarde (prijs van de bouwwerken).

Wat de betaling betreft zijn er twee mogelijkheden.

 • Ofwel koopt u vóór aanvang of in een vroeg stadium van constructie van de werken. Dit noemt men een aankoop op plan.
 • Of u kan ook aankopen in de laatste fase van afwerking (weinig tot geen eigen keuzes van afwerking) of na afwerking.

 

Aankoop op plan 

In dit geval koopt u een nog te bouwen appartement, of een appartement in opbouw. Deze formule biedt allerlei voordelen:

 • Alles is nog mogelijk, U kunt kiezen uit verschillende types, op verschillende verdiepingen.
 • U hebt de mogelijkheid uw appartement nog volledig in te delen naar uw persoonlijke wensen, voor zover technisch haalbaar.
 • U kunt vrij kiezen uit een gamma duurzame materialen of afwijken van de voorgestelde keuzes.

 

Extra bescherming met Wet Breyne

100% voltooiingswaarborg garantie Wet Breyne.

 

 

 

Wat dient u te betalen en wanneer?

Na de ondertekening van de verkoopovereenkomst betaalt u binnen de 8 dagen via overschrijving een voorschot van 5% op de totale verkoopsprijs exclusief kosten. Dit is een voorschot op de grond.

Binnen de 2 à 4 maanden na ondertekening van de compromis wordt de notariële akte verleden.
Op dat moment betaalt u:

 • Het saldo van de grondwaarde (na aftrek van het voorschot) plus registratiekosten van de totale grondwaarde.
 • De eventueel reeds gerealiseerde constructiewaarde plus BTW.
 • Per appartement een forfaitair bedrag voor alle aansluitingskosten en keuringen.
  Dit omvat telkens de

  • BTW als aandeel in de bouw- en overheidstaksen
  • De kosten voor het aanleggen van het voetpaden
  • De kosten voor de aansluiting op de distributienetten en op het rioleringsnet.
 • De totale notariskosten
  • Het ereloon van de notaris (% excl. BTW) en de aktekosten.
  • Uw aandeel in de statuten of basisakte, dit in verhouding van de grootte van uw appartement.

Naar gelang de werken vorderen, krijgt u een factuur van de schijven van bouwwerken toegestuurd.
Deze gaat altijd vergezeld van een attest “voltooide bouwwerken”, waarin de architect bevestigt dat de betreffende schijf naar behoren is afgewerkt.

Een voorbeeld maakt duidelijk hoe de schijven elkaar opvolgen en hun aandeel in de totale koopsom:

 • 15% bij aanvang van de werfinrichting
 • 15% bij voltooiing vloerplaat kelders
 • 15% bij voltooiing vloerplaat gelijkvloers
 • 15% bij voltooiing vloerplaat derde verdieping
 • 10% bij voltooiing vloerplaat zevende verdieping
 • 10% bij voltooiing van de dakbedekking
 • 10% bij voltooiing van het plaatsen van de ramen, leidingen voor water en elektriciteit
 • 10% bij de voorlopige oplevering
*Deze voorwaarden kunnen afwijken per residentie.

Komt er nog een vraag in u op?

Contacteer ons

 +32 59 80 91 91