Over Vastgoedgroep Degroote

Vastgoedgroep Degroote geconsolideerd (in duizenden euro)

 

Geconsolideerde balans

Vaste activa Vlottende activa Totaal activa
Eigen vermogen Belang van derden   Voorzieningen, uitgestelde belastingen Schulden > 1 jaar Schulden < 1 jaar Overlopende rekeningen Totaal passiva

Geconsolideerde resultatenrekening

Omzet EBITDA

Ratioanalyse op groepsniveau

Liquiditeit in ruime zin Netto bedrijfskapitaal Solvabiliteit   Cashflow
2020
 
55.662126.014181.676
158.39383158.4761.2954.19817.64661181.676
 
85.05816.333
 
7,09108.30887,20% 15.300
2019
 
63.610116.733180.343
151.47777151.5541.9737.58619.14783180.343
 
102.24627.281
 
6,0497.50284,00% 31.415
2018
 
100.61174.700175.311
132.1560132.1561.40824.82616.90912175.311
 
67.13722.921
 
4,4157.77975,38% 17.048
2017
 
123.59757.328180.925
119.1600119.1602.69231.93427.05683180.925
 
63.74821.993
 
2,1130.18965,86% 20.539
2016
 
116.67534.933151.608
123.22177123.2982.6397.43518.016220151.608
 
60.04820.281
 
1,9216.69781,33% 20.173