Over Vastgoedgroep Degroote

Vastgoedgroep Degroote geconsolideerd (in duizenden euro)

 

Geconsolideerde balans

Vaste activa Vlottende activa Totaal activa
Eigen vermogen Belang van derden   Voorzieningen, uitgestelde belastingen Schulden > 1 jaar Schulden < 1 jaar Overlopende rekeningen Totaal passiva

Geconsolideerde resultatenrekening

Omzet EBITDA

Ratioanalyse op groepsniveau

Liquiditeit in ruime zin Netto bedrijfskapitaal Solvabiliteit   Cashflow
2017
 
123.59757.328180.925
119.1600119.1602.69231.93427.05683180.925
 
63.74821.993
 
2,1130.18965,86% 20.539
2016
 
116.67534.933151.608
123.22177123.2982.6397.43518.016220151.608
 
60.04820.281
 
1,9216.69781,33% 20.173
2015
 
67.56652.401119.967
101.07974101.1532.4629.5356.72691119.967
 
63.72121.338
 
7,6945.58484,32% 20.536
2014
 
70.79047.684118.474
85.1366585.2012.21721.3959.536125118.474
 
55.77918.693
 
4,9438.02371,92% 19.092
2013
 
74.24244.212118.454
71.2595771.3161.45534.38511.26338118.454
 
43.06212.084
 
3,9132.91160,21% 9.708