Green C @ Oostende – Start sloopwerken voormalig ziekenhuis

Gisteren gingen de voorbereidingswerken van start voor de effectieve sloop van het voormalige Sint-Jozefziekenhuis aan de Nieuwpoortsesteenweg in Oostende. Veel Oostendenaars dragen het ziekenhuis een warm hart toe en koesteren vele herinneringen aan deze plek. De jarenlange verkommering en leegstand hebben op vandaag echter hun sporen nagelaten en geven het ziekenhuis een troosteloze, desolate indruk.

Hier komt nu een eind aan, want de vervallen gebouwen maken plaats voor ‘Green C’:

  • 185 betaalbare woonunits bestaande uit stapelwoningen en appartementen.
  • Green C, dat is groen autovrij woonerf in het hart van Oostende.
  • Meer dan 60% of 10.000 m² van deze nieuwe buurt bestaat uit open ruimte met veel natuur, zitplekjes onder de bomen en zelfs een urban farm.
  • Kortom, een echte groene oase in de stad.

Sloopwerken gestart, met actiepunten om de hinder te beperken

Maandag 17 mei werd gestart met het verwijderen van het aanwezige asbest in de gebouwen. Dit gebeurt op een veilige en professionele manier en zal minimale geluidshinder of andere hinder met zich meebrengen voor de omwonenden. Aansluitend worden de gebouwen ontmanteld.

Om het transport in de omliggende straten tot een minimum te beperken wordt er op de werf zelf puin gebroken. Dit puin wordt dan in een later stadium opnieuw gebruikt om – na uitbraak van de kelders – deze putten te dempen. Zo wordt de buurt maximaal ontlast want extra transport om het puin af te voeren en later terug aan te voeren, wordt op deze manier vermeden. Tijdens het breken van het puin wordt stofhinder beperkt door verneveling met water. Gezien het terrein voldoende groot is, kan op ruime afstand van de omwonenden gewerkt worden. Om extra tegemoet te komen aan de buurt inzake geluidshinder, zal er enkel gebroken worden tussen 7u ’s morgens (i.p.v. 6u) en maximaal tot 19u.

De feitelijke afbraak van de gebouwen aan de kant van de Nieuwpoortsesteenweg zal plaatsvinden tussen 14 en 30 juni. Deze doorgang zal ervoor zorgen dat vanaf dan alle transport kan verlopen via de hoofdas Nieuwpoortsesteenweg en worden bijgevolg de binnenstraten maximaal ontlast. De sloopwerken zouden in hoofdzaak moeten afgerond zijn tegen midden oktober.

Stadsvernieuwingsproject in Oostende

Green C is niet zomaar een stadsvernieuwingsproject als een ander. We gaan heel ver om in het hart van Oostende een prachtig groene en betaalbare woonbuurt te creëren. Deze combinatie verbindt jong en oud, grote en kleine gezinnen… Green C voorziet bvb. een polyvalente ruimte voor alle bewoners, een fietspunt en een ontmoetingsruimte voor familiefeestjes of knutselnamiddagen. Ideeën die van Green C een hechte woonbuurt maken en een meerwaarde voor Oostende.

Green C, met de C van city. En van color, community, character, creativity, care en coast. Allemaal vervat in dit unieke woonproject! www.vastgoed-degroote.be/projects/greenc-thevillas